PřihlásitRegistrace

VIOLONCELLOVÝ RECITÁL

Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová – klavír.
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL

V loňském roce oslavilo duo klavíristky Jitky Čechové a violoncellisty Jana Páleníčka dvacetileté jubileum.
Jejich vrcholné umění bylo v uplynulých letech oceněno mnoha prestižními hodnoceními odborné kritiky české i zahraniční. Na interpretaci pozoruhodné umělecké dvojice je vyzdvihováno absolutní hudební splynutí duší, emocionální náboj, hluboká expresivita projevu. Z bohaté studnice repertoáru dua lze vybírat skladby, které byly v jejich interpretaci mnohokrát vyzdviženy na nahrávkách – Beethovenovy sonáty, Brahmsovy sonáty, Rachmaninova sonáta, Martinů sonáty ad.

Chorálové variace Josefa Páleníčka v kombinaci s variacemi B. Martinů byly pro pořadatele a publikum naprostým objevem. Autenticitě pak přidává osobní vzpomínka na přátelství mezi B. Martinů a J. Páleníčkem. Večer je zpestřen průvodním slovem umělců, přibližujícím vznik děl a osobní pohled interpreta.

Jan Páleníček – přední český sólista a komorní hráč, nositel velké rodinné hudební tradice, je synem klavíristy a hudebního skladatele Josefa Páleníčka, zakladatele Smetanova tria. Pod vedením nejlepších pedagogů své doby (prof. Večtomov a prof. Sádl) absolvoval Pražskou konzervatoř a AMU. Ve třídě prof. Vlacha studoval komorní hudbu. Setkání se světoznámým francouzským violoncellistou P. Tortelierem bylo pro umělce vrcholem uměleckého zrání. Společně s Jiřím Vodičkou a Jitkou Čechovou je členem Smetanova tria.

Jitka Čechová – patří k nejvýraznějším českým klavíristům současnosti. Po absolutoriu na AMU v Praze u prof. Toperczera měla velký vliv na rozvoj její hudební individuality postgraduální studia u E. Indjice v Paříži a V. Berzona ve Freiburgu. Je známá jako propagátorka a výtečná interpretka klavírního díla Bedřicha Smetany, jehož kompletní klavírní dílo nahrála pro vydavatelství Supraphon.

V programu koncertu zazní díla B. Martinů, J. Páleníčka a S. Rachmaninova.

Program
Datum Čas Místo konání Cena
Středa 18. duben 2018 19:00 KD Radost 150 Kč / Senioři: 100 Kč / Děti, studenti: 100 Kč