PřihlásitRegistrace

Zřícenina hradu Lúčka

Počátkem 13. století vznikla z podhradí hradu Lúčka (někde mylně uváděno Střemchov) obec Dolní Loučky. Přesné datum stavby hradu není známo, ale podle slovanského názvu se dá předpokládat, že stál již před rokem 1200, neboť později postavené hrady měly názvy již poněmčené. Hrad Lúčka byl velký středověký hrad postavený na kopci s nadmořskou výškou 412 metrů, a přestože byl zcela opuštěn již v roce 1497, jeho základní zdivo se dochovalo doposud. Hradní zřícenina je chráněnou kulturní památkou.

Páni na hradě Lúčka

1236 – 1292 – Archleb z Deblína

zastával vysoká místa na zemském úřadě
v letech 1240 – 1286 byl purkrabím brněnským

1292 – 1322 – Vítek z Lúčky syn Archlebův

poslední z deblínských, který Lúčku držel

1322 – 1350 – Herold z Kunštátu a z Obřan hrad získal koupí nebo dědictvím

od roku 1326 byl komořím Brněnska a Znojemska
vedle panství loučského držel Kunštát, Lysice a Polehradice, kde také bydlel

1350 – 1366 – Hroznata z Lúčky zvaný též Hroch z Lúčky

zdědil hrad po otci a žil zde

v roce 1360 rozšířil své panství o Drahonín a Nevěřín (zaniklá obec u Skryjí)
zemřel bezdětný a o hrad se začala starat jeho žena Markéta
po smrti Markéty si hrad rozdělili Hroznatovi synovci (Vilém, Smil a Čeněk)

1373 – 1412 – Vilém z Lúčky v r. 1373

obdržel panství a hrad sám Vilém
držel taky hrad Křídlo u Holešova
jeho manželka Anna z rodu pánů z Jindřichova Hradce byla příbuzná s Rožmberky
po jeho smrti zdědili majetek jeho synové (Boček, Smil a Konrád), oba starší synové buď zemřeli, nebo odešli, neboť se zde připomínají do roku 1417

1417 – 1420 – Konrád z Kunštátu a z Lúčky syn Viléma z Lúčky, známý též jako Kuna
vyženil Polehradice u Hustopeče a v roce 1420 se tam odstěhoval
zde nechal podhradního, ale ten se o hrad nestaral a hrad chátral
Konrád zemřel v roce 1447

1447 – 1495 Čeněk Kuna z Kunštátu syn Konráda z Kunštátu a z Lúčky
žil v Polehradicích a hrad nechal v rukou podhradního
pan Čeněk zemřel v roce 1495

1497 hrad je natrvalo opuštěn

1999 Jiří na hradě se usadil jistý Jiří, ale ne však z Poděbrad
můžeme být na něj hrdí – je z Dolních Louček
bez stavebního povolení a bez trvalého přihlášení na hradě svedl těžkou bitvu s obecním úřadem a starostou
nyní je tento hrad pod jeho správou