PřihlásitRegistrace

Divadlo Kámen, z.s.
Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha-Karlín
9.10. v 19,30

Eéliška kolem

improvizované noční setkání s palčivě hubenou rodinnou historií

maximálně hledavý střet kamenného a nekamenného herectví – setkání kamenných a nekamenných? extrakemenných? kamenně netknutých? kamenně nezkažených? herců? performerů? … lidí … v relativně prekérní Eéliškovité situaci … skoro každý prázdniny jsme sem skoro všichni … někdo tady i bydlel, žejo … někdo tady prostě bydlel … když se na to teď zpětně dívám, divím se, že se nikdy nikomu nic vážnýho nestalo … pro Eélišku jsme třeba nebyli dost zajímaví … pro Eélišku …

Eéliška je improvizace jazzového typu. Čtyři herci mají připravené standardy situací a všichni mají na papíře k dispozici něco jako akordy (pokaždé jiné) a něco jako aranžmá (pokaždé jiné). Ani jedno není naprosto závazné, ale standardy, akordy i aranžmá tvoří základ, nad nímž se improvizuje. Se standardy, akordy (nebo jsou to jen tóniny?) a aranžmá je možné i při improvizaci (a v jistém smyslu zvláště při ní) vytvořit určitý rytmus a pohybovat se neznámou krajinou sice tápavě, ale přece jen určitým směrem.

Herci soustředěně čekají na svůj čas. Když přijde, jednají. Když pomine, přestávají jednat. A tak dále víceméně podle značně neúplných not. Jedinou stále (ne)přítomnou osobou je Eéliška, enigmatická a unikající.

tentokrát provádějí a jednají: Zdeňka Brychtová, Kristýna Suchá, Petr Marek, Petr Odo Macháček